Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

olls503
Reposted fromFlau Flau viamiimi miimi
olls503
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
olls503
Nie chcę być Twoją głupią dziewczyną. Chcę zasypiać na Twoim torsie i budzić Cię do pracy. Chcę pić z Tobą wódkę do białego rana, skakać przez okno i biegać boso po ulicach. Chcę, żebyś pomógł mi pokonać strach i odnaleźć radość. Chcę zwiedzić zakamarki Twojej głowy i chcę, żebyś zwiedził moją. Chcę, żebyś pokonał potwory spod łóżka. Chcę rozmawiać z Tobą o błahych sprawach poważnym tonem i złożonymi zdaniami. Chcę robić Ci rano śniadanie i kawę. Chcę przestać się bać, że pewnej nocy wszystko straci sens. Chcę, żebyś miał mnie na wyłączność i chcę mieć Ciebie. Chcę widzieć szczęście w Twoich oczach, gdy się spotykamy i tęsknotę, kiedy musimy się rozstać. Chcę, żebyś nauczył mnie czym jest miłość i poświęcenie dla drugiej osoby. Chcę, żebyś zadawał mi pytania i zmuszał do odpowiedzi. Chcę, żebyś nie musiał bać się odrzucenia. Chcę znać Twoje plany i marzenia. Chcę tworzyć z Tobą przyszłość. Chcę poznać Twoją rodzinę i chcę, żebyś poznał moją. Chcę umieć Cię pocieszyć, gdy coś pójdzie nie tak. Chcę, żebyś mógł na mnie liczyć i chcę móc liczyć na Ciebie. Chcę spełniać z Tobą Twoje marzenia i chcę, żebyś pomógł mi odkryć własne. Chcę móc Ci o wszystkim powiedzieć. Chcę palić z Tobą papierosy całą noc na dachu świata i wyczekiwać wschodu słońca. Chcę robić Ci gorącą herbatę w chłodne wieczory. Chcę oglądać z Tobą horrory pijąc grzane wino. Chcę być dziewczyną, z którą stworzysz swoją historię. 
— redshadow.soup.
Reposted fromredshadow redshadow viaAmericanlover Americanlover

January 16 2018

olls503
4603 ef42
olls503
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viamolotovcupcake molotovcupcake
olls503
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka viawiksz wiksz
olls503
9819 4bb6
Reposted fromretaliate retaliate viamarcinmarcin marcinmarcin
olls503
8758 0c2a 500
Reposted from777727772 777727772 viagonnabebetter gonnabebetter
olls503
6472 cb51 500
Reposted fromalicemeow alicemeow vianayantara nayantara
olls503
olls503
3916 8195

January 09 2018

olls503

January 01 2018

olls503
2786 0730
olls503

November 25 2017

olls503
1096 5ff0 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viawarkocz warkocz
olls503
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
7459 b6bf 500
Reposted frombrumous brumous viaacetylocoa acetylocoa
olls503
3232 e7ca
Reposted fromstylte stylte viaacetylocoa acetylocoa

November 03 2017

olls503
2845 22bf 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl