Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

olls503
Reposted frommeem meem viaBabson Babson

May 23 2017

5295 35da

May 21 2017

2615 6e78 500
olls503
2250 f8b4
Reposted fromretro-girl retro-girl viablondi blondi
olls503
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!

Chciałbym
zrozumieć drzewo,
które w samym środku lata
próchnieje.

Chciałbym
zrozumieć mordercę,
który klęczy nad swoją ofiarą
i płacze.

Chciałbym
zrozumieć Einsteina,
który na łożu śmierci mówi:
- Umieram
i nie wiem, co to wiatr.

Chciałbym
zrozumieć mężczyznę,
który stoi na czubku Everestu
i mówi:
- Nie wiem,
jak stąd zejść.

Chciałbym
zrozumieć kroplę rosy,
która mówi:
- Boję się deszczu.

Chciałbym
zrozumieć króla,
który w chwili koronacji mówi:
- Tak oto
traci się wolność.

Chciałbym
zrozumieć chłopaka,
który podciął sobie żyły
w stacji honorowego krwiodawstwa.

Chciałbym
zrozumieć przyjaciela,
który umarł dwa lata temu
i do tej pory jeszcze nie wrócił.

Chciałbym
zrozumieć faceta,
który patrzy w lustro i mówi:
- To nie jestem ja.
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viacontrapalabra contrapalabra
olls503
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaundonee undonee

May 18 2017

olls503
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaandziaa andziaa
olls503
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viablondi blondi
olls503
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viazapachsiana zapachsiana
olls503
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura

May 17 2017

olls503
olls503
Znowu wszystko zmienia się w lód. A ja kiedy w lód się zamienię
to bardzo wolno topnieję.
— happysad - Heroina
Reposted frommartinif16 martinif16 viaBilora Bilora
9658 14f8 500
3874 1736
8266 5224 500

hellocoraco:

“Keep a light on in the window
Don’t give up on me cause I’ll be back again,…”

May 14 2017

olls503
olls503
7870 b475 500

May 13 2017

olls503
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viakentoquer kentoquer
olls503
5958 249a
Reposted fromnezavisan nezavisan viaowlyou owlyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl