Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

olls503
1096 5ff0 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viawarkocz warkocz
olls503
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
7459 b6bf 500
Reposted frombrumous brumous viaacetylcoa acetylcoa
olls503
3232 e7ca
Reposted fromwanderlustgirl wanderlustgirl viaacetylcoa acetylcoa

November 03 2017

olls503
2845 22bf 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma

October 14 2017

Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)

October 13 2017

0461 8a52 500
Reposted fromzarzarzarzarzar zarzarzarzarzar viascorpix scorpix
olls503
2834 724d 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
olls503
5846 5a69
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde viascorpix scorpix
olls503
7638 f936
Reposted fromsheismysin sheismysin viascorpix scorpix
olls503
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viate-quiero te-quiero
olls503

September 29 2017

9945 9822
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
olls503
Reposted fromgruetze gruetze viaszpaqus szpaqus
olls503
olls503
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaPicki91 Picki91
olls503
Jest mi trochę tak, jakbym miała tej zimy nie przetrwać.

~ttra
olls503
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Wiesz jakie to uczucie, kiedy patrzysz na innych i widzisz, jacy są mądrzy, poukładani w swoim życiu, a ty jesteś tylko chodząca porażką, która unieszczęśliwia swoich rodziców?
— (via perdiditt)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl