Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)

October 13 2017

0461 8a52 500
Reposted fromzarzarzarzarzar zarzarzarzarzar viascorpix scorpix
olls503
2834 724d 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
olls503
5846 5a69
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde viascorpix scorpix
olls503
7638 f936
Reposted fromsheismysin sheismysin viascorpix scorpix
olls503
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viate-quiero te-quiero
olls503

September 29 2017

9945 9822
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
olls503
Reposted fromgruetze gruetze viaszpaqus szpaqus
olls503
olls503
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaPicki91 Picki91
olls503
Jest mi trochę tak, jakbym miała tej zimy nie przetrwać.

~ttra
olls503
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Wiesz jakie to uczucie, kiedy patrzysz na innych i widzisz, jacy są mądrzy, poukładani w swoim życiu, a ty jesteś tylko chodząca porażką, która unieszczęśliwia swoich rodziców?
— (via perdiditt)
olls503
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viapersona-non-grata persona-non-grata
olls503
olls503
I want you to want me
— M
olls503
7646 50aa
Reposted fromnyaako nyaako viascorpix scorpix
olls503
Najważniejsze jest, żeby znać swoją wartość w świecie ludzi, których ulubionym zajęciem jest poniżanie. Popsucie komuś humoru jest  dla niektórych najlatwiejszą drogą poprawy własnego. A takimi ludźmi nie warto się przejmować. 
— Cztery Wieki Później. Która wciąż uważa, że potrafi pisać. :)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl