Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2019

olls503
olls503
9646 a63d 500

May 03 2019

olls503
5414 d926 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viatulipanowa tulipanowa
olls503
olls503
1967 81aa 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamyszkaminnie myszkaminnie
olls503
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć

May 01 2019

olls503
3844 eb5a
Reposted fromkarmacoma karmacoma
olls503
Reposted fromshakeme shakeme viaelentarie elentarie
olls503
7801 3aaf 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaelentarie elentarie
olls503
2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viaelentarie elentarie
olls503
olls503
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin

April 30 2019

olls503
8635 a5ac 500
olls503
4432 5aff
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
olls503
3821 d853
Reposted fromkarahippie karahippie viaiamanartist iamanartist
olls503
1056 03b7 500
olls503
4563 3069 500
Reposted fromnutt nutt viamyszkaminnie myszkaminnie

April 28 2019

olls503
2296 ab89
olls503
7595 f664
Reposted fromGIFer GIFer viaPatij Patij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl